Garanti

Garantien på dette produkt ydes af STROXX i Tyskland. Website: www.stroxx.eu. Udtrykkelig garanti: Med forbehold for nedenstående undtagelser garanterer vi, at produktet er fri for materiale- og produktionsfejl i en begrænset periode på 12 måneder, som starter på købsdatoen. Garantiundtagelser: Denne udtrykkelige garanti gælder ikke i tilfælde, hvor en fejl eller et andet problem med produktet skyldes normal slitage, forkert anvendelse eller overlagte skader på produktet. Garanti for forbrugere: Du er berettiget til ombytning i tilfælde af en større fejl og for kompensation for eventuelle andre tab eller skader, der med rimelighed kunne forudses. Du er også berettiget til at få produktet repareret eller udskiftet, hvis det ikke er af acceptabel kvalitet, og en fejl ikke kan betegnes som en større fejl. Krav i henhold til garantien: Hvis du ønsker at fremsætte et krav i henhold til denne garanti, skal du tage produktet samt købsbevis og eventuel anden dokumentation, som du mener, er relevant, med til købsstedet, som vil behandle kravet på vores vegne. Vi er ikke ansvarlige for dine omkostninger til at transportere produktet til købsstedet. Hvis du ønsker at fremsætte et krav i henhold til denne garanti, skal produktet og købsbevis fremvises for STROXX’ forhandler inden for den ovenfor angivne garantiperiode. Hvis dit krav i henhold til garantien bliver accepteret, vil vi (eller den STROXX-forhandler, der håndterer kravet på vores vegne) beslutte, om produktet skal repareres eller ombyttes.